Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nasza jednostka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13500zł. W piątek 21 lipca w Pułtusku umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bogutach-Piankach” podpisał Prezes naszej jednostki dh Eugeniusz Bogucki.

ospboguty