Obchody 90-lecia – fotorelacja

W sobotnie przedpołudnie 21 lipca 2012 roku strażacy razem z zaproszonymi gośćmi świętowali jubileusz 90-lecia powstania Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach-Piankach. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pod Kościołem parafialnym, gdzie o godz. 10:00 została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Mikucki, a homilię wygłosił powiatowy kapelan strażaków ks. Piotr Kapelański. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz na miejsce oficjalnej uroczystości na plac GOKiS.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z: OSP Andrzejewo, OSP Ciechanowiec, OSP Kozarze, OSP Kramkowo-Lipskie, OSP Małkinia Górna, OSP Nur, OSP Szulborze Wielkie oraz OSP Zaręby Kościelne. Mszę Świętą, przemarsz oraz całą uroczystość uświetniła Swoją obecnością orkiestra dęta działająca przy COKiS w Ciechanowcu pod batutą kapelmistrza dh Tadeusza Stańczyka. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał dh Prezez Eugeniusz Bogucki, następnie dowódca uroczystości dh Bartłomiej Zakrzewski złożył raport V-ce Prezesowi ZOW ZOSP województwa mazowieckiego dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu. Dh Józef Bogucki Wójt Gminy Boguty Pianki powitał zaproszonych gości, wśród których min. byli: V-ce Prezes ZOW ZOSP województwa Mazowieckiego dh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Krzysztof Hofman, Zastępca Komendanta PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Józef Warchoł, dh Marek Komorowski przewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP, Komendant PSP w Zambrowie st. bryg. Marek Bączyk, radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński, dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Leszek Król, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Władysław Krzyżanowski, Zastępca Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Danuta Janusz.

Z okazji 90-lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach-Piankach została odznaczona honorowym medalem im. Bolesława Chomicza. Zasłużeni działacze, przyjaciele pożarnictwa i członkowie OSP Boguty-Pianki za Swoją służbę społeczną w szeregach OSP oraz za wspieranie działalności jednostki zostali odznaczeni. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Pan Tadeusz Godlewski przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Czyżewie, Pan Krzysztof Grzywna Prezes BS w Czyżewie oraz Pan Roman Świerżewski dyrektor GOKiS w Bogutach. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Emil Bogucki, dh Jacek Bogucki, dh Miłosz Bogucki, dh Mariusz Bogucki, dh Wojciech Robert Bogucki, dh Kamil Daman, dh Michał Długoborski, dh Patryk Świerżewski, dh Jacek Tymiński, dh Bartłomiej Zakrzewski, dh Marcin Zakrzewski oraz dh Rafał Zakrzewski. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: dh Ireneusz Majewski oraz dh Arkadiusz Szcześniak. Na zakończenie dh Prezes Eugeniusz Bogucki podziękował wszystkim za tak liczny udział w uroczystości i zaprosił wszystkich strażaków oraz gości na okazjonalny obiad do sali GOKiS, przed którym dh Ryszard Zakrzewski przedstawił rys historyczny Naszej jednostki połączony z prezentacją zdjęć w formie multimedialnej.