O Nas

Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną organizacją społeczną, działająca głównie w środowisku wiejskim, której głównym celem jest udział w akcjach ratowniczych- tj. walka z pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi związanymi z ochroną środowiska oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie jej sprawności działania jest gmina. Działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Boguty-Pianki

Gmina Boguty Pianki to gmina typowo wiejska w powiecie ostrowskim leżąca na skraju województwa mazowieckiego. Zamieszkuje ją ok. 3000 ludności na obszarze 89,13 km. W świetle zagrożeń takich jak pożary, huragany czy wypadki drogowe w razie niebezpieczeństwa niezbędna jest natychmiastowa pomoc służb ratowniczych. Dlatego nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwają miejscowi druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Biorąc pod uwagę, to ze gmina Boguty Pianki położona jest na skraju powiatu ostrowskiego, jak również województwa mazowieckiego, to właśnie ratownicy miejscowej OSP w większości przypadków są jako pierwsi na miejscu pożaru czy wypadku. Pełna gotowość do wyjazdu i dobre wyposażenie Naszej jednostki jest rzeczą niezbędną, gdyż w razie zagrożenia odległość jaką ma do pokonania Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Ostrowi Mazowieckiej do niektórych miejscowości naszej gminy wynosi niekiedy ponad 50 km. Powoduje to, że pomoc ta nadchodzi po ponad pół godzinie, co w niektórych przypadkach może spowodować nieodwracalne, a niekiedy tragiczne skutki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach Piankach jest jedną z najprężniej działających jednostek na terenie powiatu ostrowskiego. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i powiatu jak również województwa mazowieckiego czego dowodem był udział w maju 2010r. w działaniach przeciwpowodziowych na terenie powiatu płockiego i zabezpieczenie terenu w czasie uroczystości Beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Nie obca jest jej także działalność kulturowa i społeczna. Oprócz funkcji ratowników druhowie pełnią funkcje reprezentacyjną i honorową związaną z miejscowymi tradycjami. Bardzo starą tradycją jest straż przy Grobie Pańskim w czasie Świąt Wielkanocnych gdzie nie może zabraknąć Naszych strażaków. Reprezentują Gminę Boguty Pianki na każdych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Jej członkowie to lokalni mieszkańcy, studenci, rolnicy, osoby pracujące na co dzień w innych zawodach, którzy pomimo swoich obowiązków są zawsze gotowi nieść pomoc będącym w niebezpieczeństwie i znajdują czas by reprezentować Swoją jednostkę we wszelakim zakresie jej działalności z pełnym zaangażowaniem. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. Ich pomoc jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć, dzięki temu mieszkańcy mają zwiększone poczucie bezpieczeństwa.