Obchody 100-lecia

W sobotę 9 lipca Mszą Świętą o godz. 11:00 rozpoczęły się obchody 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach. Uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji strażaków i ich rodzin przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Stanisław Mikucki, a kazanie wygłosił kapelan powiatowy straży pożarnej ks. kanonik Piotr Kapelański. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe i przedstawiciele z jednostek OSP Ciechanowiec, OSP Andrzejewo, OSP Brok, OSP Klukowo, OSP Kozarze, OSP Kramkowo Lipskie, OSP Małkinia Górna, OSP Nur, OSP Szulborze Wielkie oraz OSP Zaręby Kościelne, a oprawę Mszy Świętej, przemarsz oraz część oficjalną uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wasilkowa pod batutą kapelmistrza Adama Wolańskiego. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz pododdziału i zaproszonych gości na plac przed budynkiem OSP gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał dh Prezes Eugeniusz Bogucki, następnie dowódca uroczystości dh Bartłomiej Zakrzewski złożył raport wiceprzewodniczącemu Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP dh Andrzejowi Wyszogrodzkiemu. Po odegraniu hymnu narodowego i podniesieniu flagi państwowej na maszt dh Prezes Eugeniusz Bogucki przedstawił rys historyczny jednostki. Na uroczystość przybyli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk, senator Rzeczypospolitej Polskiej – Robert Mamątow, dh Andrzej Wyszogrodzki – wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP, Mirosław Augustyniak – prezes zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Warszawie, st. bryg. Tomasz Cybul – zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, koordynator ds. współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, st. bryg. Bogdan Grochowski – wieloletni starszy specjalista w KW PSP Warszawa, Marcin Grabowski – kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce, Elżbieta Lanc – członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Winiarski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Leszek Król – wieloletni dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego – członek honorowy straży, Kamila Mokrzycka – wiceprezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Zbigniew Chrupek – starosta ostrowski, Dorota Subda – przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego, Eliza Drewnowska – radna Rady Powiatu Ostrowskiego, st. bryg. Janusz Iwanowski – komendant powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej, st. bryg. Leszek Falbowski – zastępca komendanta powiatowego PSP w OstrowiMazowieckiej, mł. bryg. Krzysztof Gałązka – dowódca JRG w Ostrowi Mazowieckiej, st. kpt. Rafał Kamiński – naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej, st. bryg. w stanie spoczynku Krzysztof Hoffman – wieloletni komendant KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej, Rafał Kowalczyk – prezes ZO Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, Jędrzej Michał Drewnowski – wójt gminy Boguty-Pianki – współorganizator jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Grzegorz Tymiński – przewodniczący Rady Gminy Boguty-Pianki wraz z radnymi Rady Gminy, wójtowie sąsiednich gmin, księża koncelebrujący mszę św., pracownicy Urzędu Gminy Boguty-Pianki, Roman Karaczun – były naczelnik gminy Boguty-Pianki i były prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP, Jacek Jańczuk – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, Sławomir Hendożko – zastępca prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, Aneta Zaręba – członek zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, Tadeusz Godlewski – przewodniczący Rady Nadzorczej BS Czyżew.

Z okazji 100lecia jednostka OSP Boguty-Pianki otrzymała nowy sztandar, którego fundatorem był Bank Spółdzielczy w Czyżewie. Wręczenia nowego sztandaru dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Warszawie dh Mirosław Augustyniak oraz Prezes BS w Czyżewie Pan Jacek Jańczuk. Za swą długoletnią działalność w ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach-Piankach została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”, który nadawany jest przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz działalność na rzecz województwa mazowieckiego. W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia medali i odznaczeń wyróżniającym się strażakom, oraz osobom które wspierają działalność Jednostki.

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczony został dh Ireneusz Zakrzewski. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznano dh Józefowi Boguckiemu. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Bogucki Andrzej, Pan Godlewski Tadeusz – przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Czyżewie, dh Kendzierski Arkadiusz, dh Sosnowski Marcin. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: dh Bogucki Jacek, dh Bogucki Mariusz, dh Bogucki Wojciech Robert, dh Daman Kamil, dh Świerżewski Patryk, dh Tymiński Jacek, dh Zakrzewski Bartłomiej, dh Zakrzewski Rafał. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: dh Bobek Sebastian, dh Bogucki Arkadiusz, dh Bogucki Piotr, dh Jamiołkowski Mateusz, Pan Jańczuk Jacek – Prezes BS w Czyżewie, dh Majewski Szczepan, dh Morawski Mariusz, dh Sienicki Stanisław, dh Szcześniak Arkadiusz. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Bogucki Albert, dh Skłodowski-Strzeżek Jarosław, dh Tymiński Radosław, dh Zawistowski Łukasz.

Najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali imienne dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego, które wręczyła Pani Elżbieta Lanc członek zarządu Województwa Mazowieckiego, dyplomy otrzymali: dh Bogucki Eugeniusz, dh Świerżewski Patryk, dh Zakrzewski Ireneusz, dh Zakrzewski Ryszard, dh Morawski Mariusz, dh Zakrzewski Mirosław, dh Majewski Szczepan, dh Bogucki Piotr, dh Bogucki Wojciech Robert, dh Bogucki Mariusz, dh Kendzierski Arkadiusz, dh Bobek Sebastian, dh Daman Kamil.

Z okazji 100-lecia jednostki zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul wręczył Prezesowi dh Eugeniuszowi Boguckiemu pamiątkowy obraz przedstawiający Katedrę św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie, która od wielu lat jest nazywana „Świątynią mazowieckich strażaków”. W trakcie przemówień zaproszeni goście skierowali w stronę jednostki gratulacje i życzenia oraz w dobrych słowach podkreślali działalność jednostki. W imieniu odznaczonych strażaków głos zabrał dh Rafał Zakrzewski. Po zakończeniu dh Prezes Eugeniusz Bogucki podziękował wszystkim za tak liczny udział w uroczystości i zaprosił wszystkich strażaków oraz gości na okazjonalny obiad. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję złożenia wpisów w księdze pamiątkowej oraz obejrzenia wystawy „100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach-Piankach składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i firmom które przyczyniły się do pomocy w zorganizowaniu obchodów jubileuszu 100-lecia działalności i udzieliły wsparcia finansowego. Sponsorami uroczystości 100-lecia byli: Bank Spółdzielczy w Czyżewie, Teleskopy.pl Aleksander Kacz Warszawa, POMIARY OCHRONNE Jan Grzeszczuk – Usza Mała, Jawotex Krzysztof Tymiński, Tymianki-Adamy, HORTUS Paweł Dmochowski – Boguty-Pianki, PHU ZORZA Wojciech Jastrzębski – Zambrów, VIDEN Agnieszka Buśk – Warszawa, Mikołaj Kacz – Warszawa, PHU. ROBERT Robert Godlewski – Drewnowo-Ziemaki, „T&D” Sp. z o.o. Dariusz Wyszyński – Boguty-Panki, STUDIO – VIDEO Marcin Zakrzewski, PHU „ROLWIT” Witold Złotkowski – Boguty-Pianki, Józef Majewski – Boguty-Pianki, Józef Bogucki – Boguty-Panki, Roman Karaczun – Warszawa, Zakłady Mięsne „ŚWIDERSCY” Kosów Lacki.