MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Boguty-Pianki

W 2020 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach powołana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczy 14 osób. Celem powołania MDP jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP.

Strona w przygotowaniu. Treści zostaną umieszczone wkrótce.