Współpraca z LPR

Wybór miejsca lądowania

 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to prostokąt o bokach 25×25 m dla śmigłowca EC 135, a w nocy to prostokąt o bokach 50×25 m.
 2. Płaska powierzchnia, bez nierówności, wystających kamieni itp., o zwartej nawierzchni (drobne kamienie, ostry piasek lub pył mogą zranić ludzi i uszkodzić śmigłowiec), jeżeli teren jest pylący można zrosić go wodą,
 3. Jeżeli różnica poziomów terenu w miejscu lądowania przekracza 1 m na odległości 12 m to miejsce jest zbyt pochyłe.
 4. W miejscu do lądowania nie powinno być ludzi, pojazdów, przeszkód takich jak słupy, przewody linii energetycznych i telefonicznych, drzewa, pnie, kamienie, zwierzęta gospodarcze, itp. Trzeba pamiętać, że bardzo niebezpieczne, a zarazem najmniej widoczne z powietrza są przewody elektryczne.
 5. W przypadku drogi, powinien być odcinek widoczny z daleka dla jadących, oddalony od łuków i zakrętów oraz bez przeszkód.
 6. Powinna być zapewniona wolna od przeszkód ścieżka podejścia o nachyleniu 1:6, to znaczy w odległości 60 metrów od krawędzi lądowiska przeszkoda nie może być wyższa niż 10 metrów.
 7. Przeszkody boczne powinny być oddalone od krawędzi lądowiska w stosunku 1:2, to znaczy w odległości 2 metrów od krawędzi lądowiska przeszkoda nie może być wyższa niż 1 metr.
 8. Ostateczną decyzję o miejscu wylądowania podejmuje pilot śmigłowca.

Zabezpieczenie miejsca lądowania

 1. Sprawdź wymiary wybranego miejsca – zależnie od pory doby.
 2. Sprawdź wybrane miejsce pod względem nierówności terenu oraz luźnych przedmiotów, które łatwo mogą być poderwane przez lądujący śmigłowiec.
 3. Maksymalne nachylenie terenu do 6 stopni.
 4. Zabezpiecz wybrane lądowisko przed wtargnięciem osób trzecich, w nocy – ustawiając w rogach wyznaczonego miejsca lądowania po jednym strażaku (minimalna odległość osób postronnych od śmigłowca – 30m) – oglądaj się czy nikt nie podchodzi lub nie podjeżdża w Twoją stronę.
 5. Poinformuj drogą radiową załogę śmigłowca HEMS o wszystkich przeszkodach terenowych w okolicy wybranego miejsca do lądowania (słupy, linie, drzewa itp.).
 6. Pamiętaj – ostateczną decyzję o wylądowaniu podejmuje pilot śmigłowca.
 7. Zamknij drzwi wozu bojowego lub karetki oraz innych pojazdów w pobliżu.
 8. Chroń oczy przed unoszącym się pyłem i zanieczyszczeniami.
 9. Włącz w dzień i w nocy światła błyskowe wozu bojowego Straży Pożarnej, karetki.
 10. Jeśli lądowanie odbędzie się na drodze, zamknij ruch przed lądowaniem śmigłowca. Ruch musi być zatrzymany, aż do jego odlotu.
 11. Nie pal w odległości mniejszej, niż 50 metrów od śmigłowca.

Schemat zabezpieczenia miejsca lądowania w nocy

Film instruktażowy „Współpraca LPR z PSP”