Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W czwartek 14.12.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia „Ubranie specjalne RAPTOR NXT 2 częściowe” – 4 komplety zakupionego w ramach zadania: Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bogutach-Piankach. Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 15.000,00 zł. Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 13.500,00 zł. – dotacja. Środki własne – OSP w Bogutach-Piankach – 1.500,00 zł. Przekazania wyposażenia dokonał Prezes Zarządu OSP dh Eugeniusz Bogucki na ręce Naczelnika OSP dh Ireneusza Zakrzewskiego, który jest jednocześnie jednym z opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Boguty-Pianki.

ospboguty