Walne Zebranie Sprawozdawcze

W piątek 9 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach. W zastępstwie Prezesa Zarządu zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości Wiceprezes dh Patryk Świerżewski, po czym został wybrany przewodniczącym zebrania i przedstawił porządek obrad, protokolantem zebrania został wybrany dh Ryszard Zakrzewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Leszek Falbowski oraz Wójt Gminy Boguty-Pianki, który jest również Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Jędrzej Drewnowski. Następnie wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w zeszłym roku dh Mieczysława Jaźwińskiego. Zebranie było okazją do wręczenia byłemu wójtowi Gminy Boguty-Pianki, a zarazem byłemu Prezesowi Gminnemu ZOSP RP dh Józefowi Boguckiemu najwyższego odznaczenia strażackiego jakim jest medal honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Wręczenia medalu dokonali p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Leszek Falbowski, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Jędrzej Drewnowski oraz Komendant OSP Boguty-Pianki dh Ireneusz Zakrzewski. Następnie według kolejnych punktów porządku odczytane zostały sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Stan osobowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach wynosi 44 członków. W ubiegłym roku sprawozdawczym przybyło trzech członków i ubył jeden członek (z powodu śmierci). W 2023 roku jednostka OSP Boguty-Pianki wyjeżdżała 35 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy wyjeżdżali do 15 pożarów oraz 18 miejscowych zagrożeń, do których zaliczają się wypadki drogowe, wyjazdy do powalonych drzew miejscowych podtopień oraz usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych. Ponadto 2 wyjazdy zakwalifikowane zostały jako alarmy fałszywe. Dzięki złożonemu wnioskowi przez Samorząd Gminy Boguty-Pianki i otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w jednym z garaży została całkowicie wymieniona posadzka, dzięki temu we wszystkich trzech garażach położona jest posadzka żywiczna. Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego nasza jednostka zakupiła laptopa oraz kamerę termowizyjną – sprzęt, który pomaga strażakom min. w znajdowaniu źródeł ognia podczas pożarów. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nasza jednostka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13500zł na realizację zadania pn. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bogutach-Piankach”. W ramach tej dotacji zakupione zostały 4 komplety „Ubranie specjalne RAPTOR NXT 2 częściowe”. W ubiegłym roku w ramach termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wymienione zostały drzwi w garażach. W dwóch garażach zamontowane zostały automatyczne bramy garażowe, natomiast w trzecim nowe drzwi skrzydłowe. Ponadto docieplone zostały ściany zewnętrzne garaży, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna. W maju ubiegłego roku Nasza jednostka była organizatorem uroczystości Dnia Strażaka, również w maju strażacy uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. W marcu strażacy naszej jednostki wzięli czynny udział w akcji charytatywnej „Pomóżmy odbudować dom” – na rzecz rodziny, która straciła dach nad głową w wyniku pożaru w miejscowości Tymianki-Pachoły. Podczas trwania akcji strażacy zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy, a następnie pokazywali jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W sierpniu strażacy pomagali przy organizacji i zabezpieczeniu Dożynek Gminno-Powiatowych w Bogutach-Piankach. W ramach prac społecznych i własnej inicjatywy strażacy na bieżąco prowadzą prace porządkowe i remontowe w obiektach i sprzęcie będącym w dyspozycji i wyposażeniu jednostki. Od 4 lat jednostka OSP Boguty-Pianki bierze udział w akcji zbiórki elektrośmieci „Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy”. Zbiórka jest prowadzona przez cały czas. Po odczytaniu sprawozdań przedstawiono i omówiono plan działań na rok bieżący. W czasie dyskusji głos zabrali p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Leszek Falbowski i Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Drewnowski, którzy dziękowali strażakom min. za ich służbę, pomoc i współpracę oraz omówili bieżące sprawy. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz przyjęło sprawozdania i plan działalności na rok bieżący.

Pożar transformatora w miejscowości Białe-Giezki

W czwartek 1 lutego o godz. 21:18 nasza jednostka została zaalarmowana o pożarze transformatora w miejscowości Białe-Giezki. Po dojechaniu na miejsce działania zastępu straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przybycia pogotowia energetycznego. Do działań zadysponowany został jeden zastęp OSP Boguty-Pianki.

Powalone drzewo na drodze

We wtorek 30 stycznia ok godz. 12:25 jeden zastęp OSP Boguty-Pianki wyjeżdżał do usunięcia powalonego drzewa na drodze wojewódzkiej 690 w obrębie miejscowości Trynisze-Moszewo.

Wypompowywanie wody z zalanej posesji

W piątek 5 stycznia o godz. 8:57 nasza jednostka została zaalarmowana o podtopieniu jednej z posesji
w miejscowości Białe-Kwaczoły. Po dojechaniu na miejsce działania zastępu straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie wypompowywaniu wody przy pomocy pompy szlamowej. W działaniach brał udział jeden zastęp OSP Boguty-Pianki.

Usuwanie powalonych drzew na drogach

W czwartek 4 stycznia Nasza jednostka była dwukrotnie alarmowana do usuwania powalonych drzew i konarów drzew, które pod wpływem ciężkiego śniegu łamały się i stanowiły przeszkody na drogach.
O godz. 9:05 strażacy udrażniali przejazd na drodze Boguty-Pianki – Cietrzewki-Warzyno, a o godz. 10:40 na drogach w okolicach miejscowości Kamieńczyk-Wielki i Szpice-Chojnowo.
Do działań wyjeżdżał jeden zastęp OSP Boguty-Pianki.

Wyjazd do pomocy osobie poszkodowanej – fałszywy alarm

W piątek 29 grudnia o godz. 00:14 nasza jednostka została zaalarmowana do pomocy w uwolnieniu osoby poszkodowanej w miejscowości Szpice-Chojnowo. Po dojechaniu na miejsce i sprawdzeniu posesji i terenu wokół okazało się, że alarm jest fałszywy. Do akcji zadysponowany został jeden zastęp
OSP Boguty-Pianki, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W czwartek 14.12.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia „Ubranie specjalne RAPTOR NXT 2 częściowe” – 4 komplety zakupionego w ramach zadania: Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bogutach-Piankach. Wartość zakupionego wyposażenia wynosi 15.000,00 zł. Źródła finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 13.500,00 zł. – dotacja. Środki własne – OSP w Bogutach-Piankach – 1.500,00 zł. Przekazania wyposażenia dokonał Prezes Zarządu OSP dh Eugeniusz Bogucki na ręce Naczelnika OSP dh Ireneusza Zakrzewskiego, który jest jednocześnie jednym z opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Boguty-Pianki.

Pomoc w działaniach prowadzonych przez Policję

W środę 6 grudnia o godz. 10:52 nasza jednostka została zaalarmowana do wyjazdu do jednej z miejscowości na terenie gminy Boguty-Pianki gdzie w działaniach prowadzonych przez Policję była potrzeba użycia drabiny. Do pomocy w działaniach wyjeżdżał jeden zastęp OSP Boguty-Pianki.

Zdarzenie drogowe w miejscowości Kutyłowo-Perysie

W poniedziałek 27 listopada ok. godz. 12:20 nasza jednostka została zaalarmowana o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodów ciężarowego i osobowego w miejscowości Kutyłowo-Perysie.
Po dojechaniu pierwszego zastępu straży, okazało się, że samochód ciężarowy przewożący bydło uderzył w tył samochodu osobowego i zjechał częściowo do przydrożnego rowu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy w ewakuacji bydła z pojazdu. Do akcji ratowniczej zadysponowano po jednym zastępie z jednostek OSP Boguty-Pianki, OSP Czyżew i OSP Klukowo oraz dwa zastępy JRG PSP Ostrów Mazowiecka.

Pożar kotłowni w budynku mieszkalnym

W niedzielę 26 listopada o godz. 14:04 nasza jednostka została zaalarmowana o pożarze kotłowni budynku mieszkalnego w miejscowości Cietrzewki-Warzyno.Po dojechaniu na miejsce pierwszych zastępów w najniższej kondygnacji budynku było duże zadymienie. Działania strażaków polegały na wprowadzeniu do środka budynków dwóch ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych w celu zlokalizowania i ugaszenia pożaru. Następnie przystąpiono do oddymiania pomieszczeń za pomocą wentylatorów, przelaniu nadpalonych elementów i dokładnym sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem występowania zarzewi ognia.W akcji gaśniczej brały udział dwa zastępy OSP Boguty-Pianki, jeden zastęp OSP Nur oraz jeden zastęp JRG PSP Ostrów Mazowiecka.